esmaspäev, 8. oktoober 2012


 Vaimastvere    Raamatukogu raamatukogupäevade üritused:

19. oktoober     Ettelugemispäev: loeme koos 1.-4. klassi õpilastega kirjanik  Aino  Perviku  loomingut.

24. oktoober     Väljapanek    „Eesti raamat läbi aegade“

25. oktoober      Infokirjaoskuse päev: ootame oma lugejaid, et tutvustada elektroonilisi andmebaase ning nende kaudu näidata, mida meie kogud sisaldavad, kuidas üldse oma elu elektroonilist keskkonda kasutades kergemaks muuta.

29. oktoober     Vestlusring: raamat – saviplaadist paberileheni?