reede, 11. september 2009

Vaimastvere raamatukogu tekkeloo põhjuseks võib lugeda, et kohalikul rahval tekkis tahtmine avalik peoõhtu korraldada. Selleks, et aga korraldada avalikus kohas peoõhtu, tuli tsaarivalitsuselt hankida Riia kubermanguvalitsuse kaudu, vastav luba. Seda luba ei antud üksikisikule vaid ainult organisatsioonile, kuhu palve taotleja, organisatsiooni volinik lisas oma allkirjale ka pitsati, milleta venelaste silmis ükski dokument polnud autoriteetne. Need andmed on kirja pannud üks asjaosaline A. Weltbach - Ilmoja. Veel tema mälestusi:
“Et edaspidi lubasaamisega raskusi ei oleks, siis arvasid õpetajad heaks Vaimastvere ellu kutsuda Raamatukogu Seltsi, mis mitmel pool juba tegutsemas oli. Muretseti põhikiri. Töötati kohaselt ümber ja saadeti kubernerile kinnitamiseks. Asutajaliikmed olid Richard Muna, Aleksander Weltbach ja vallakirjutaja Peeter Unt. Juulis 1909. a. tuli põhikiri kuberneri poolt kinnitamata tagasi, mõnesuguste puuduste tõttu. Põhikiri töötati ümber ja saadeti tagasikinnitusele. 23. septembril 1909. a. oli põhikiri kuberneri poolt kinnitatud ja saadeti asutajatele liikmetele kättesaamiseks tagasi.”
Selts avas oma tegevuse 20.detsembril 1909. a. mil peeti esimene koosolek vallamajas, kus valiti ka juhatus: esimees Joh. Karu Päärumatsi talu omanik ja laulukoori juhataja, esimehe abi Aleksander Voiman talu perepoeg; kirjatoimetaja: Peeter Unt –vallakirjutaja; kassapidaja: Peeter Vaster - metsaülem.
Raamatukoguhoidja pidi vastava haridusega ja poliitiliselt ustav olema. Selleks valis sama koosolek Johannes Ermanni, kes omas Aleksandri Linnakooli haridust ja oli ka poliitiliselt ustav. Kuberner kinnitas ta raamatukoguhoidjaks 5.aprillil 1910. a.